top of page

Kto sme?

Školenie a konzultácie

Skilloria ako iniciatíva občianskeho združenia
Ženský algoritmus

Skilloria je iniciatívou občianskeho združenia Ženský algoritmus, ktoré vzniklo v roku 2020 so sídlom v Košiciach, ale aktivitami po celom Slovensku. Realizujeme neziskové vzdelávacie aktivity s cieľom zvýšiť podiel dievčat a žien

v oblasti informačných technológií a manažmentu naprieč Slovenskom. Súčasťou našej misie je búranie škodlivých spoločenských stereotypov prostredníctvm verejnej osvety 

a vzdelávania vo firmách v oblasti DEI. Po zrealizovaní vyše dvoch stoviek eventov a vyškolení viac než 7 000 ľudí sme sa rozhodli naše DEI aktivity vyčleniť pod samostatnú značku, ktorej súčasťou je časť tímu Ženský algoritmus, no tvoria ho aj ďalšie lektorky a lektori v oblasti DEI a soft-skills, s ktorými úzko spolupracujeme. A tak sa zrodila Skillora - váš partner na ceste od diverzity k prosperite.

Skilloria ako jedinečná značka

Skilloria zastrešuje široké spektrum tém, ktorých výsledkom je pritiahnuť a udržať si talentovaných ľudí vo firmách. Skilloria pomáha budovať inkluzívne pracoviská, ktoré sa učia profitovať

z diverzitných tímov, v ktorých sa ľudia cítia prijatí a kde vedia naplno využiť svoj potenciál - a to bez ohľadu na pohlavie, vek, náboženstvo, rasu či iné odlišnosti. Naša značka je jedinečná v tom, že 100% profitu z komerčného vzdelávania v organizáciách investujeme do bezplatného vzdelávania širokej verejnosti v oblasti diverzity a inklúzie, čím robíme zo Slovenska inkluzívnejšiu krajinu.

Inkluzívne pracovisko
Firemná kultúra

Misia a vízia

Misiou Skillorie je pomáhať vytvárať pracoviská, kde sa nekoná

na základe nevedomých predsudkov. Pomáhame budovať firemnú kultúru, v ktorej každý využíva svoj potenciál naplno a to bez ohľadu na pohlavie, či iné aspekty, ktoré nás vzájomne odlišujú. Našim cieľom je prinášať a otvárať témy diverzity a inklúzie nielen vo firmách, ale aj jednotlivcom. Našou víziou je inkluzívne pracovné prostredie (nielen) na Slovensku, v ktorom budú zamestnanci angažovaní a vedení lídrami hodnými nasledovania. 

Náš tím

Lenka Hlinkova

Lenka Hlinková

Co-Founder & Lead Lecturer

Zuzana Sotakova

Zuzana Sotáková

Co-Founder, Financial Director

Simona Simovicova

Simona Šimovičová

Project Manager, DEI Expert

...a mnohí ďalší externí spolupracovníci /čky

Lektorky a lektori

Lenka Hlinková

3 roky Founder, CEO, CINO (Algoritmus, Ženský algoritmus)

14 rokov v TECH (SK/UK)

1,5 roka Externá expertka na rodovú rovnosť pre MPSVR

4 roky Google certified trainer pre DEI

a digitálne zručnosti

5 rokov Lektorka a konzultantka DEI

Renáta Dulinová Bzdilová

13+ rokov v akademickom prostredí, PhD. rodové štúdiá

7+ rokov asistentka a poradkyňa europoslanca

2 roky lektorka DEI a soft-skills

Počas celého pracovného života sa venuje problematike ženských práv, rodovej rovnosti a odstraňovaniu diskriminácie

Barbara Kollárová

Absolventka anglistiky a amerikanistiky na FF UK v Bratislave

20+ rokov projektová manažérka

v mimovládnom neziskovom sektore

10+ rokov skúseností lektorky vzdelávania dospelých

Lektorka v oblasti medzkultúrnej komunikácie a inklúzie

Verí v silu medzisektorovej spolupráce

a celoživotného učenia sa

Naše neziskové projekty

Naše občianske združenie Ženský algoritmus realizuje aj neziskové projekty. Každým eurom, ktoré vaše firma investuje do vzdelávanie s nami v rámci iniciatívy Skilloria, podporuje aj naše verejnoprospešné aktivity.

... a mnohé ďalšie.

Hľadáme 
posily

Hľadáme skúsených lektorov a lektorky DEI a soft skills, ktorí posilnia náš tím. Plynulá znalosť angličtiny či 

akékoľvek znevýhodnenie je u nás výhodou :)

bottom of page