top of page

Pomáhame firmám a jednotlivcom profitovať z diverzity a budovať inkluzívne pracoviská, 

v ktorých sa ľudia cítia prijatí a kde vedia naplno využiť svoj potenciál bez ohľadu na odlišnosti.

Váš partner
na ceste

od diverzity

k prosperite.

Čo je Skilloria?

Diverzita

Diverzita

je rozmanitosť, rôznorodosť.

Je to naša stolička pri rozhodovacom stole.

Rovnosť šancí

Rovnosť šancí

znamená, že každý dostane takú podporu, akú potrebuje, aby sa vyrovnali rozdiely brániace ľuďom podávať maximálny výkon. Ide o dočasné zvýhodňovanie znevýhodnených.

Inklúzia

Inklúzia

znamená akceptovanie, rešpektovanie

a vítanie inakosti, rozmanitosti. Je to náš hlas pri rozhodovacom stole, ktorý je vypočutý

a zohľadnený.

Skilloria zastrešuje široké spektrum tém, ktorých výsledkom je pritiahnuť a udržať si talentovaných ľudí vo firmách.

Poskytujeme DEI a soft skills školenia a konzultácie vo firmách so sídlom na Slovensku aj v zahraničí.

Naši klienti

Novinky

Spokojní klienti

„Excelentná práca s dátami, expertíza v oblasti

manažmentu a angažovanosti zamestnancov.

Report nám veľmi pomáha.“

Robert Garcia
CEO, Resonate

Sledujte nás na Instagrame

bottom of page